Databanken

Via Kunstwerk! Bibliotheek beschik je over een verzameling exclusieve databanken die je op locatie (of online) kunt raadplegen:

Krantenbank
Een databank waarin artikelen van alle dagbladen kunnen worden geraadpleegd.

Publiekwijzer
Publiekwijzer (of PiCarta) is de meest complete bron voor informatiematerialen die in Nederlandse bibliotheken beschikbaar is.

Aanvragen
Locatie overschrijdende catalogus, waarin het totaalaanbod van verschillende bibliotheek-organisaties kan worden geraadpleegd.

Muziekweb
Een digitale service van de Centrale Discotheek in Rotterdam, waarmee Cd’s en Dvd’s kunnen worden gereserveerd, die vervolgens door de eigen bibliotheek worden gedistribueerd.

Consumentenbond
Een databank waarin tests van de consumentenbond kunnen worden geraadpleegd.

Uittrekselbank
Een databank waarin door scholieren gemaakte uittreksels kunnen worden geraadpleegd.

Kiesbeter
Een databank waarin informatie over ziektebeelden en waarderingsrapporten over aanbieders in de zorg kunnen worden geraadpleegd.

Literom
Een databank waarin recensies over boeken en schrijvers kunnen worden geraadpleegd.